فکر خود را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند

انسان خرد مند فرمانروای ذهن خویش است.

ویکتور فرانکل
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧  

ویکتور فرانکل کسی بود که در اردوگاه آلمانیها بود او جمله معروفی دارد :

میلیونها نفر در این اردوگاه جان باختند اما در میان آنها که ماندند ویکتور رشته مشترکی مشترکی یافت که برای بقایشان ضروری بود . تمام کسانی که زنده ماندند کار مهمی داشتند که باید در آینده انجام می دادند.


کلمات کلیدی: ویکتور فرانکل